Pokud jste se jako řidič přišel o řidičské oprávnění (vybodováním, kvůli alkoholu nebo drogám, či ze zdravotních důvodů), musíte žádat o vrácení ŘO pouze prostřednictvím autoškoly.

Náplň kurzu:

  • probrání Vašeho důvodu k pozbytí ŘO
  • poskytnutí individuální konzultace
  • poradíme Vám s právní stránkou
  • připravíme a přihlásíme Vás na k přezkoušení na Magistrátu města Brna

Podle Vaší příčiny ztráty ŘO (ne)musíte:

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynulo více než 12 měsíců.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Kurz autoškoly

ROZSAH:

1 hodina rozbor příčin, teorie a příprava na zkoušku (1x 45 min)
2 hodiny kondičních jízd (2x 45 min)

CENA: 5499 Kč

Pozn.: V ceně kurzu není zahrnuto dopravně – psychologické vyšetření ani poplatek magistrátu za zkoušku.